Kadar Parkir

 • PETAK KHAS

  PERMOHONAN BARU & RENEW

  No Tempoh (Bulan) Petak Khas (RM) SST (Petak Khas) (RM) Barrier Stand (RM) SST (Barrier Stand) (RM) Wang Cagaran (1 Bulan) (RM) Jumlah Bayaran (RM)
  1 3 900.00 54.00 160.00 9.60 300.00 1,423.60
  2 6 1,800.00 108.00 160.00 9.60 300.00 2,377.60
  3 12 3,600.00 216.00 160.00 9.60 300.00 4,285.60
 • KADAR PAS BERMUSIM

  BARU ATAU RENEW

  No Tempoh (Bulan) Pas Bulanan (RM) Jumlah Bayaran + SST (RM)
  1 1 100.00 106.00
  2 2 200.00 212.00
  3 3 300.00 318.00
 • SEWAAN PETAK HARIAN
  No Tempoh (Hari) Tujuan Jumlah Bayaran
  1 1 Hari (1 Petak) Promosi 20.00
  1 1 Hari (1 Petak) Lain-Lain 13.00