PETAK LETAK KERETA BERMUSIM (PETAK KHAS)

Petak khas hanya boleh didapati dengan kelulusan pihak Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Islam (MPKB-BRI). Pemilik premis boleh memohon dengan mengisi borang dan menyediakan segala informasi yang diperlukan oleh MPKB-BRI bagi tujuan pengesahan. Pengguna diwajibkan menggunakan PENGHADANG PETAK KHAS diatas petak yang telah ditetapkan.